Відділення реабілітації надає довготривалі комплексні реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям до 3-х років включно, які мають ризик встановлення інвалідності та дітям з хронічними захворюваннями. 

Відділення, в якому і діти і їх батьки можуть отримати кваліфіковану підтримку з боку профільних спеціалістів, які проводять навчання методикам реабілітації з метою безперервного проведення медико-соціальної реабілітації дитини поза його  межами;

Мета діяльності відділення реабілітації – дати можливість дітям з інвалідністю перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути здібності, створити передумови для їх поступової інтеграції у суспільство.

Унікальні методики, які застосовуються в нашому відділенні   за моделлю «Тандем – партнерство»: «дитина- сім’я- фахівець», дозволяють максимально адаптувати хвору дитину до повсякденного життя та виконання елементарних навичок самообслуговування. З кожною дитиною працює скоординована команда фахівців, які добирають та здійснюють комплекс реабілітаційних заходів, необхідних безпосередньо кожній дитині. 

Організація медико- соціальної реабілітації складається з:
– Консультативно- діагностичних заходів : огляд лікаря невролога дитячого, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, лікаря ЛФК, практичного психолога,  логопедата  інших спеціалістів за потребою, та проведення клінічної діагностики з метою виявлення порушень рухової, інтелектуальної сфери та їх ступеня і визначення об’єму реабілітаційних заходів.
– Медико- соціальна реабілітація дітей з органічним ураженням нервової системи проводиться відповідно до локального індивідуального протоколу реабілітації, якій розробляється мультидисциплінарною командою спеціалістів Центра у відповідності до вимог наказів МОЗ України від 04.04.2013 №286 та №276 від 17.04.2014. Медико- соціальна реабілітація складається з медичної реабілітації та психолого – педагогічно- соціальної реабілітації за участі батьків або законного представника дитини.

Медична реабілітація здійснюється базовими та факультативними засобами і методами, а саме:
методи ЛФК; масажу; механотерапія (мотомед терапія, реабілітаційна клітка «Паук», бігова доріжка, медичні тренажери для реабілітації дітей); галотерапія (соляна кімната); гідролікування (рослаблюючі, гідромасажні ванни та басейн);  динамічна пропріоцептивна корекція із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат»; сенсорно – інтегративна терапія; ерготерапія; соціальна адаптація – абілітація.

Психолого- педагогічна і соціальна реабілітація складається з:
психологічної діагностики; педагогічної діагностики; логопедичної діагностики; соціально- психологічної діагностики; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; консультування,зокрема і з правових питань, видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та умов їх отримання; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; інформування ;щодо наявних субєктів , які надають послуги соціальної адаптації; Монтессорі- терапія, кондуктивна педагогіка, арт-терапія; музикотерапія; казкотерапія; трудотерапія; проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з родиною, у тому числі психологічна корекція батьківсько-дитячих та внутрішньо-сімейних відносин.

Перелік послуг:

 • Медична реабілітація
 • Соціальна реабілітація
 • Психолого-педагогічна реабілітація

Умови приймання та вибуття з Відділення

До Відділення приймаються:

1. Діти віком від народження до 10-и років, та  діти з інвалідністю  підгрупи «А» – до 18 років за направленням сімейного лікаря, лікаря-педіатра, невролога, психіатра, ортопеда або шляхом  самозвернення з міста Тульчин та прилеглих до нього районів  

2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують медичних, корекційно-розвиткових, соціальних послуг, що  влаштовані  у відділення транзитного перебування Будинку дитини.

Приймання дітей до відділення реабілітації здійснюється у разі відсутності станів та захворювань, які потребують стаціонарного обстеження та лікування.

Документи для влаштування дітей до відділення медичної реабілітації оформляються за місцем їх постійного проживання батьками або особами, які їх замінюють.

Приймання дітей здійснюється відповідно до переліку документів, а саме:

 • Ø заяви батьків або законних представників дитини (Додаток 2);
 • направлення сімейного лікаря, лікаря-педіатра, невролога, психіатра, ортопеда або шляхом  самозвернення (Додаток 1);
 • Ø копія свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорту одного з батьків або законного представника;
 • Ø пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
 • Ø виписки з історії розвитку дитини (не пізніше 1 місяця до дня зарахування до відділення);
 • копія індивідуальної програми дитини з інвалідністю (для дитини з інвалідністю)
 • аналіз крові та сечі клінічні, давністю не більше 1 місяця;
 • Ø медичної довідки про епідоточення, яка дійсна протягом 3 днів від дати видачі.

Діти  зараховуються до Відділення на підставі наказу керівника установи, структурним підрозділом якої є Відділення за результатами висновку консультативної комісії (мультидисциплінарна команда).

На кожну особу, зараховану до Відділення, формується особова справа, у якій містяться документи, визначені пунктом 3.2 цього розділу та оформляється медична реабілітаційна карта.

         Курс проведення реабілітації становить 15-24 календарних дні, або  курс, який рекомендовано в індивідуальному плані реабілітації дитини з інвалідністю. У разі потреби, на підставі висновку медико-педагогічної комісії підприємства, термін перебування у Відділенні може бути подовжено з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

Відрахування дитини з Відділення здійснюється згідно наказу директора Будинку дитини, структурним підрозділом якої є Відділення, за наявності однієї з таких підстав:

1. закінчення курсу медичної реабілітації, що був проведений згідно з індивідуальною програмою реабілітації, розробленою на підставі висновку медико-педагогічної комісії підприємства  ;

2. невідкладні та гострі стани, гострі інфекційні та інші захворювання, які потребують надання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

 3. особиста заява батьків або законних представників дитини

4. зміна місця проживання дитини ;

5. грубе порушення правил внутрішнього розпорядку офіційного представника дитини, що зафіксовано комісійно та міститься про це запис в медичній документації дитини, яка отримує послуги у Відділенні;

6. виявлення медичних протипоказань для отримання послуги у Відділенні;

7.  досягнення дитиною віку 10 років, дитини з інвалідністю підгрупи «А» – 18 років.

 8. За дитиною зберігається місце у Відділенні в разі її хвороби, карантину.

9. Протипоказаннями для зарахування дітей до Відділення є:

 • Ø гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;
 • Ø тяжкі порушення розвитку з декомпенсованою гідроцефалією, гострими порушеннями серцево-судинної, дихальної систем;
 • тяжкі психічні розлади в стадії загострення, що потребують спеціалізованої психіатричної допомоги (шизофренія, біполярний розлад, рекурентні депресії);
 • розлади особистості з антисоціальною, агресивною, аутоагресивною поведінкою, повторними суїцидальними діями та епізодами руйнівної поведінки;
 • Ø епілепсія з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами, серійними нападами, епілептичним статусом, сутінковим станом свідомості, дисфоріями;
 • Ø хвороби в гострому періоді, хронічні хвороби у стадії загострення;
 • Ø хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілів.

Галерея: